Terapi, familjerådgivning, handledning

Vi riktar oss till Dig som är privatperson eller är verksam i företag och organisationer i privat eller offentlig sektor. Livet och inte minst arbetslivet är i ständig förändringsprocess. Ibland behöver du, ledningsgruppen eller arbetsgruppen stanna upp och fokusera på frågor som rör er och verksamheten.

I den processen erbjuder vi följande:

  • Terapi, samtal för individer
  • Handledning för personalgrupper och lednings- och chefshandledning
  • Familjerådgivning
  • Ledarskaps-, grupp-, företagsutveckling och coaching

Utifrån ett helhetsperspektiv

Vår grundsyn är att se individ, grupp, familj och samhälle utifrån ett helhetsperspektiv (gestalt betyder helhet). Som individ är du kroppen, psyket och själen - en odelbar helhet. Att integrera dessa aspekter och lösa motsättningar mellan hur du tänker, hur du känner och hur du uppfattar världen är att bli mera av den du är.

Vi påverkar och påverkas av varandra i ett pågående samspel. I detta samspel tenderar vi att dra åt olika håll (polariteter).

I vårt arbete uppmuntrar vi individen/gruppen att upptäcka sina mönster i relationer och på det som möjliggör/hindrar individen/gruppen till kontakt.

Läs mer om vårt arbete »

Terapeuter


Åke Persson
Mostorp        
Tfn: 0380-37 20 94
070-56 320 94
E-post: persak@algonet.se

Rosita Persson
Mostorp
Tfn: 0380-37 20 94
070-483 66 57
E-post: persson.rosita@gmail.com